Domeinnaamdebat 2012

Domeinnamen - 5 oktober 2012 - door Manon Ruijsbroek

Op vrijdag 28 september werd door de SIDN het domeinnaamdebat 2012 gehouden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De voorstellen dit jaar gingen over het volledig afschermen van de whois gegevens, maar die via de SIDN nog wel opvraagbaar zijn. Het andere voorstel ging over de manier waarop .nl domeinnamen vrijkomen na opheffing.

De volledige stellingen luiden als volgt:

  • Namen van particuliere domeinnaamhouders worden niet meer getoond in de openbare whois.
  • De volledige gegevens van domeinnaamhouders kunnen door iedereen met een aantoonbaar belang worden opgevraagd; SIDN controleert dit.
  • .nl domeinnamen die na opheffing uit quarantaine komen, blijven uitgegeven worden via het huidige “first come – first served” principe.

Whois
Tom Heremans, voorzitter, Beneluxvereniging voor Merken – Modellenrecht is tegen de stelling voor het volledig afschermen van de whois. Hij geeft aan dat er maar een aantal gevallen zijn waarin het afschermen van toepassing en wenselijk is en niet opweegt tegen de andere gevallen van merkinbreuk en de schade die het kan opleveren. Iedereen is vrij om een domeinnaam te registreren en je hoeft geen lastige vragen te beantwoorden of aan te geven waarvoor het domein bedoeld is. Hierdoor zijn er volgens Tom Heremans veel inbreuken op het merkenrecht en zouden houders van merkrechten gedupeerd worden.

Peter van der Veen, namens de Consumentenbond, is voor het voorstel van de SIDN. Hij is van mening dat mensen niet veel te verbergen hebben, maar in deze tijd is/wordt het steeds moeilijker om je privacy te managen.

Waar veel over gesproken wordt tijdens het debat is het eventuele misbruik op websites. Men is “bang” wanneer de gegevens worden afgeschermd de houder niet meer te achterhalen is en er daardoor geen contact met de houder opgenomen kan worden. Echter kan misbruik gemeld worden via de daarvoor vastgelegde procedure “Notice and Takedown”.

Oprichter van het .nl domeinnaam, Piet Beertema, is ervoor dat particulieren zelf mogen beslissen welke gegevens gepubliceerd worden in de whois. Alles weergeven, alleen naam en e-mailadres of helemaal afgeschermd.

Een aantal voorbeelden van vragen die tijdens het debat ook naar voren kwamen zijn: gaat SIDN voor eigen “rechter” spelen en zal ze derhalve beslissingen gaan nemen wie de whois gegevens mogen opvragen met een aantoonbaar belang? Wat wordt er verstaan onder aantoonbaar belang?

Op deze vraag gaf Maarten Simon (jurist bij SIDN) aan dat bijvoorbeeld advocaten deze gegevens mogen opvragen, uiteraard met een aantoonbaar belang. Hierop werd gereageerd dat iedereen een advocaat kan inhuren, maar dat de drempel wellicht wat hoger zal liggen vanwege de kosten.

Wat wel leuk is om te zien dat er direct nieuwe ideeën ontstaan over dit onderwerp. Zo wordt er gesproken over een knop in de whois “mail deze houder” en notificatie e-mail naar de houder zodra er whois gegevens opgevraagd worden.

Dropcatching
De .nl domeinnamen blijven na opheffing eerst voor een periode van 40 dagen in de status quarantaine. Dit is een overgangsfase naar het daadwerkelijk vrijgeven van het domein. Wanneer het niet de bedoeling moest zijn om het domein op te zeggen, dan heeft de domeinnaamhouder in die 40 dagen nog altijd de mogelijkheid om tegen een bepaald tarief de domeinnaam weer in eigen beheer te krijgen.

Nadat de domeinnamen uit quarantaine vallen worden veel domeinnamen door zogeheten dropcatchers direct geregistreerd. Domeinhandelaren hebben systemen gebouwd waarmee ze bijvoorbeeld kunnen meten welke waarde, hoeveel dataverkeer, etc. domeinnamen hebben. Een domeinnaam kan dan voor een bepaald tarief worden gekocht.

De oorspronkelijke houder die deze waarde uiteindelijk heeft gecreëerd krijgt hiervoor niets terug. Een idee wat ontstaat tijdens het debat is om een marktplaats voor domeinnamen te maken zodat domeinnaamhouders hun domeinnaam kunnen verkopen.

Eén van de eerste vragen die naar voren komt is de vraag of SIDN maatregelen treft tegen dropcatching. SIDN reageert hierop dat er wel maatregelen (regels) zijn, maar dat die er niet zijn om dropcatching te voorkomen, maar om hun eigen systemen te beveiligen. Maar wat ook naar voren komt is dat iedereen gewoon vrij is om contact op te nemen met de houder en samen met de houder tot een overeenkomst kan komen. Hierdoor komt dropcatching niet eens aan de orde.

Nog een aantal ideeën die aan bod komen waren om het tijdstip dat het domein uit quarantaine valt niet vast te stellen, maar vrijkomt op een willekeurig tijdstip binnen 24 uur.  Een sunrise periode, nadat het domein uit quarantaine valt, introduceren of domeinnamen verloten.

De SIDN zal op basis van alle argumenten beslissen over wat ze gaan doen. Zij zullen midden oktober de eerste versie van het rapport publiceren.

Een wat persoonlijkere mening van directeur Gerben van Leeuwen kun je vinden op zijn eigen weblog. (tp://arge.to/OGIi2h)

*bron: domeinnaamdebat2012.nl


avatar

Over Manon Ruijsbroek

Manon is hoofd van de afdeling Operations. Zij is, naast het aansturen van de afdeling, verantwoordelijk voor domeinregistratie en diverse administratieve taken. Daarnaast maakt zij deel uit van het kwaliteitsteam van Argeweb, dat zorg draagt voor kwaliteitsverbetering en ISO certificering van Argeweb.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *