Zie je internetmisbruik? Meld het ons

Indien je meldingen hebt over internetmisbruik dien je dit via het onderstaande formulier aan ons door te geven. Bij misbruik kan je denken aan bijvoorbeeld: spam, hack-aanvallen en illegale inhoud. Het betreft hier alleen misbruik dat afkomstig is van een van onze klanten. In andere gevallen neem je contact op met de betreffende provider.

Contactgegevens:
Naam:
Straatnaam:
Huisnummer + toevoeging:
Plaatsnaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
 
URL:
Screenshot:

Remarks

Beschrijving waarom de inhoud volgens de melder onrechtmatig of strafbaar is of waarom deze volgens de melder strijdig is met door de tussenpersoon gepubliceerde criteria ten aanzien van ongewenste inhoudMotivering waarom deze tussenpersoon wordt benaderd als meest geschikte tussenpersoon:
Verklaring

Ik, , vrijwaar Argeweb van alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit door Argeweb genomen maatregelen tegen de inhoudsaanbieder, als gevolg van onrechtmatigheid van mijn Melding. Ik verklaar dat ik het onderwerp van mijn Melding getoetst heb aan de wet en dat ik volledig vertrouwen heb in de onrechtmatigheid van de Inhoud en de rechtmatigheid van mijn melding.

Hierbij accepteer ik bovenstaande verklaring.

Spoedprocedure gewenst