Vandaag staan we van 9:00 – 15:45 voor je klaar
Vandaag zijn we gesloten

Privacy verklaring September 2018

We bieden een breed scala aan diensten, waaronder internetdiensten, hosting en uitgifte van domeinnamen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken we over bepaalde gegevens van jou. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. We gaan zorgvuldig met je gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals beschreven in de AVG wetgeving.

In dit privacy verklaring hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kan hier lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kan uitoefenen. Dit privacy verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder. Dit privacy verklaring geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld internet of hosting afnemen van ons en voor alle gebruikers van onze website. Dit privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy verklaring vind je altijd op /over-argeweb/privacy-verklaring/. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe wij je gegevens beschermen.

Privacy verklaring September 2018

Wanneer is dit privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die Argeweb van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die Argeweb in Nederland op de markt brengt.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Argeweb B.V., Grote Voort 225 in Zwolle.

Welke gegevens verwerkt Argeweb?

Persoonsgegevens

Als je je aanmeldt als klant van Argeweb, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt Argeweb je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vraagt Argeweb onder meer je naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als je een abonnement wilt afsluiten doen we verder een controle op je kredietwaardigheid.

Als je een account aanmaakt op een website van Argeweb dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door Argeweb verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat je via een Argeweb website een vraag stelt, meedoet met een actie), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door Argeweb verwerkt.

Verkeersgegevens

Als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt Argeweb ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Internetgegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, je IP-adres.

Waarvoor gebruikt Argeweb je gegevens?

Dienstverlening

Argeweb verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Inschakelen derden

Argeweb schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft Argeweb de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Inzet data-analyse technieken voor netwerkplanning en -beheer, beveiliging en facturering

Voor de planning en beheer van ons netwerk, de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting en voor facturering, zetten wij data-analyse technieken in die verkeersgegevens verzamelen en analyseren voor het beheer en de planning van ons netwerk. Wij kijken uitdrukkelijk niet naar de inhoud van de berichten die je stuurt of naar de inhoud van de websites die je bezoekt. Hierna volgt een nadere omschrijving van de doeleinden waarvoor wij data-analyse technieken inzetten.

Beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting

Argeweb draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Argeweb is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Trendanalyse

Argeweb voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. Voor zover verkeersgegevens nodig zijn voor deze trendanalyses, maakt Argeweb uitsluitend gebruik van geanonimiseerde verkeersgegevens. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten- en dienstenportfolio en processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketing- en verkoopactiviteiten.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Argeweb verwerkt je persoonsgegevens (niet zijnde verkeersgegevens) ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van Argeweb. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail). Uitsluitend indien je daarmee hebt ingestemd worden ook je verkeersgegevens door Argeweb gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten en voor het doen van aanbiedingen. Je verkeersgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Verwerking van je gegevens op Argeweb-websites

Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

Tenslotte kunnen wij je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en, tenzij je hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben, om je in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij Argeweb. Argeweb verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:

Inloggegevens

Wanneer je toegang wenst tot bepaalde Argeweb-websites en -services, word je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens). In een aantal gevallen kun je je met deze inloggegevens bij meerdere Argeweb-websites en -services aanmeldten.

Informatie die je achterlaat op Argeweb-websites

Op sommige Argeweb-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Surf- en klikgedrag

We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan Argeweb-websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies

Argeweb-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer je je aanmeldt bij een Argeweb-website met je inloggegevens, slaat Argeweb je unieke ID-nummer, samen met de tijd waarop je je aanmeld, op in een versleuteld cookie op je harde schijf. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van Argeweb-websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. De cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.

Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan een Argeweb-website het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer. Cookies stellen ons in staat om relevante en aan je voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen. Argeweb-websites zijn goed beveiligd. Van cookies van Argeweb-websites kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer overbrengen. Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmeldten bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van Argeweb-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

Cookies van derden

De meeste online advertenties in banners die je ziet op Argeweb-websites worden afgebeeld door Argeweb zelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op Argeweb-webpagina's. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanent cookie op je computer om je computer te kunnen herkennen wanneer ze je een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van je computer de advertenties zagen en op welke advertenties je hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze jou zal interesseren. Argeweb heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

Page tagging

Argeweb-webpagina's maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Pagetagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites. Page tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een Argeweb-website leidt tot een aankoop op de website van die derde. Wij verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op Argeweb websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen. Wanneer je nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van Argeweb, kunnen wij soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen je klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Koppeling met interne en externe bestanden

Om je een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij je interacties met Argeweb, kan Argeweb de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan jou geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door Argeweb aan jou geleverde diensten. Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van je geografische gebied op basis van je IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

Hoe lang bewaart Argeweb je gegevens?

Argeweb bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Als je een abonnement bij Argeweb hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard.

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder ‘contact’ aangegeven adres. Argeweb kan je maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen, maar zal je hiervan vooraf over informeren wanneer dit zal gebeuren.

Op Argeweb heb je de gelegenheid je persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Je kunt dit doen op je persoonlijke domein op de website. Om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kun je uitsluitend toegang krijgen tot je persoonlijke domein als je je aanmeldt met je gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord.

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder ‘contact’ aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Persoonsgegevens verwijderen

Je hebt het recht van het verwijderen van je gegevens op verzoek van betrokkende.

Grondslagen

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst - zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging

Uitvoering van een wettelijke verplichting - zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst

Gerechtvaardigd belang - deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop

Toestemming - zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die Argeweb van jou heeft

Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Als klant van Argeweb heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar je geen klant bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van Argeweb kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door Argeweb gebeld worden. Wil je ook niet meer door Argeweb gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij Argeweb bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen, is hieronder beschreven.

Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar je geen klant bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van Argeweb kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door Argeweb gebeld worden. Wil je ook niet meer door Argeweb gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij Argeweb bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen, is hieronder beschreven. Tegen het gebruik van je verkeersgegevens kun je (ook als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten. Argeweb wijst je er wel op dat je dan niet langer van die toegevoegde waarde diensten gebruik kunt maken.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat Argeweb je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marketing- en verkoopactiviteiten dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit Privacy verklaring onder ‘contact’. Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt: maak je alleen bezwaar tegen het gebruik van je verkeersgegevens, tegen het gebruik van je persoonsgegevens of tegen allebei? Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord. Mocht je er bezwaar tegen hebben om door Argeweb benaderd te worden dan kun je dat ook ons aan laten weten. Je kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

Schriftelijke direct mailingen

Wil je geen schriftelijke direct mailingen van Argeweb ontvangen dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit Privacy verklaring onder 'contact'.

SMS/e-mail

Wil je geen commerciële SMS- of e-mailberichten van Argeweb ontvangen neem dan contact op met je klantenservice. Het telefoonnummer van je klantenservice vind je hieronder onder 'contact'.

Telemarketing

Wil je niet door Argeweb gebeld worden neem dan contact op met je klantenservice. Het telefoonnummer vind je hieronder onder 'contact'.

Je kunt de verdere commerciële benadering via mail, SMS van Argeweb ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail- en SMS-berichten die je ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kun je ook voorkomen door, als je door Argeweb gebeld bent, na afloop van het gesprek in het keuzemenu van het Bel-me-niet-register aan te geven dat je niet meer door Argeweb gebeld wilt worden. (Let op: Ben je klant van Argeweb dan betekent enkele registratie in het Bel-me-niet register niet automatisch dat je niet meer door Argeweb gebeld kunt worden; je moet dit in het keuzemenu afzonderlijk aangeven). Argeweb zal je bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat je nog wordt benaderd.

Klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over je verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Klantenservice

Telefonisch: 085-0218861

E-mail: info@argeweb.nl

Post: Postbus 197, 3140 AD, Maassluis, Nederland