Domeinnaam doorverwijzen naar beveiligde URL

Laatste update: 27 Nov 2020
Wanneer u bij ons een Webhosting pakket afneemt, heeft u de mogelijkheid om SSL in te schakelen. Wanneer u deze optie heeft ingeschakeld, zal de website beschikbaar zijn via de volgende URL:

https://*FTP-gebruikersnaam*-secure.argewebhosting.nl

Voor ons test domein ‘argewebdemo.nl’ is SSL ook ingeschakeld en hiervoor ziet de URL er als volgt uit:

https://argewebde-secure.argewebhosting.nl

In sommige gevallen is het gewenst dat de website direct via SSL getoond wordt, wanneer deze wordt bekeken. Dit is echter niet standaard het geval. U kunt dit oplossen door een .haccess bestand op het pakket te plaatsen, waarin deze redirect staat aangegeven.

U kunt de volgende code in het .htaccess bestand plaatsen:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?UWDOMEINNAAM.EXTENSIE$
RewriteRule (.*) https://UWFTP-GEBRUIKERSNAAM-secure.argewebhosting.nl$1 [R=301,L]


Als voorbeeld gebruik ik ons test domein ‘Argewebdemo.nl’ en de code ziet er als volgt uit:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?argewebdemo.nl$
RewriteRule (.*) https://argewebde-secure.argewebhosting.nl$1 [R=301,L]


Het bestand kunt in in de map ‘public_html’ plaatsen, zodat uw domeinnaam geredirect wordt naar de pagina met SSL.

Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein