Full Access en Send As rechten aanpassen Hosted Exchange 2010

Laatste update: 11 Jun 2020
U kunt Full Access en Send As rechten aanpassen via het programma 'Windows Powershell' welke ge´nstalleerd is op uw computer (Windows computer). U kunt Windows Powershell openen door deze op te zoeken in uw Windows verkenner. U dient Windows Powershell als administrator uit te voeren. Dit kunt u doen door met een rechter muis knop op Windows Powershell te klikken en vervolgens op 'Als administrator uitvoeren' te klikken. 

Administator

Vervolgens krijgt u de volgende vraag in beeld: 'Wilt u het volgende programma toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?'. Deze vraag kunt u beantwoorden met 'Ja'.

Vervolgens wordt Windows Powershell als administrator uitgevoerd.

Powershell

De volgende commando's kunt u, door deze eerst te kopiŰren, met een rechtermuis knop plakken in dit venster. Nadat u een commando heeft geplakt drukt u op <enter> om deze uit te voeren.

- Set-Executionpolicy RemoteSigned
Druk op 'Y' om de wijziging toe te staan.

- $LiveCred = Get-Credential 
U krijgt vervolgens een inlogscherm in beeld. U kunt hier als 'Gebruikersnaam' uw administrator account invullen. Als 'wachtwoord' kunt u het wachtwoord van het administrator account invullen. Dit zal er als volgt uitzien:
Gebruikersnaam: administrator@argewebdemo.nl
Wachtwoord: (wachtwoord administrator account)

Inlogscherm

Wanneer u uw gegevens heeft ingevuld, kunt u op 'Ok' klikken.

- $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange-ConnectionUri https://www.exchange2010.nl/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

- Get-Mailbox
U krijgt alle mailboxen te zien welke onder deze hoofdorganisatie vallen.


Voor het instellen van Full Access kunt u het volgende commando gebruiken:

Add-MailboxPermission <emailadres_die_fullaccess_verleent> -User <emailadres_die_fullaccess_krijgt> -AccessRights FullAccess -InheritanceType All

Vervang <emailadres_die_fullaccess_verleent> voor het e-mailadres waar Full Access rechten op verleent moeten worden.
Vervang <emailadres_die_fullaccess_krijgt> voor het e-mailadres die Full Access rechten moet krijgen.


Voor het instellen van Send As rechten op een mailbox kunt u het volgende commando gebruiken:

Add-RecipientPermission <emailadres_die_sendas_verleent> -AccessRights SendAs -Trustee <emailadres_die_sendas_krijgt>

Vervang <emailadres_die_sendas_verleent> voor het e-mailadres waar Send As rechten op moet komen.
Vervang <emailadres_die_sendas_krijgt> voor het e-mailadres welke Send As rechten moet krijgen.

Vervolgens zijn de Send As rechten ingesteld. U kunt uiteraard ook één van de twee commando's uitvoeren.
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,49
Check mijn domein