Vandaag zijn we gesloten i.v.m. een bedrijfsbijeenkomst.

Hosted Exchange 2010 organisatie aanmaken

Laatste update: 11 Jun 2020
Voordat u gebruik kunt maken van de dienst Hosted Exchange 2010, dient eerst een Exchange organisatie aangemaakt te worden. U kunt de volgende stappen volgen om een Hosted Exchange 2010 organisatie aan te kunnen maken.

1. U logt in op Mijn Argeweb ( https://mijnargeweb.nl ) en u gaat naar Beheren -> Hosted Exchange 2010.

Beheren Hosted Exchange 2010

2. U vult de volgende informatie in.

Bij Argeweb bekend domein gebruiken, u kiest vervolgens een bij Argeweb bekend domein.
Of u kiest voor Ander domein gebruiken en u vult handmatig een domeinnaam in.

U vinkt de volgende optie aan ‘Exchange 2010 instellen als mailserver van dit domein (DNS instellen)’.

U vult twee keer het gewenste wachtwoord van het ‘Administrator’ account in. Let op de minimale vereisten: Minimaal 8 tekens lang, 1 letter, 1 hoofdletter en cijfer.

Organisatie
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 3,99
Check mijn domein