Vandaag staan we van 9:00 – 15:45 voor je klaar i.v.m. een bedrijfsbijeenkomst.

301 redirect op uw webhosting pakket

Laatste update: 19 Aug 2020
Het is mogelijk om op uw webhosting pakket een redirect in te stellen. U kunt hiervoor een 301 redirect gebruiken.
Zorg ervoor dat u eerst een verbinding maakt met uw pakket via een FTP programma.

Het bestand waar de redirect instaat, dient in de map public_html te worden geplaatst.

Door onderstaande code in een .htaccess bestand te plaatsen verwijst u de oude domeinnaam door naar de nieuwe domeinnaam. Hiermee worden alle mappen en bestanden doorverwezen. Het .htaccess bestand kunt u aanmaken door in kladblok de gegevens op te slaan als .htaccess bestand.

RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.uwdomeinnaam.nl/$1 [R=301,L]

U past http://www.uwdomeinnaam.nl aan naar de domeinnaam waar u uw pakket naar toe wenst te verwijzen.


Om uw domeinnaam zonder www door te verwijzen naar uw domeinnaam met www gebruikt u de volgende code in een .htaccess bestand.
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domeinnaam.nl [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domeinnaam.nl/$1 [r=301,nc]

Domeinnaam.nl past u aan naar uw eigen domeinnaam.


Mocht uw pakket op een Windows server staan dan kunt u gebruik maken van de volgende ASP.NET redirect

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.uwdomeinnaam.nl");
}
</script>

uwdomeinnaam.nl vervangt u door het nieuwe adres waar uw pakket naar toe dient te verwijzen.
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 3,99
Check mijn domein