Connectie string MySQL voor ASP

Laatste update: 18 Aug 2020
Onderstaande string kunt u in uw ASP scripts gebruiken om een verbinding naar een MySQL database te maken.

<add name="Naam van de string" connectionString="Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};dsn=MySQL Database;server=Vul de hostname van de database in;uid=Vul uw FTP gebruikersnaam in;pwd=Uw database wachtwoord;database=Vul de databasenaam in" providerName="System.Data.Odbc" />

Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,49
Check mijn domein