Vandaag staan we van 9:00 – 15:45 voor je klaar
Vandaag zijn we gesloten

Onze Infrastructuur

Indien het gaat om je website, bedrijfskritische applicaties of e-mail, dan wil je dit in handen leggen van een bedrijf die verstand heeft van het internet en netwerken. Wij onderscheiden ons van de massa hosting bedrijven met een volledig soeverein netwerk. Dat houdt in dat wij alle connectiviteit, zowel tussen de verschillende datacenters als naar buiten zelf in beheer hebben. We zijn dus zelf volledig verantwoordelijk voor het netwerk.

Voor het hart van ons netwerk gebruiken we de merken Foundry en Juniper. Beide namen zijn de onbetwiste marktleiders in de internetwereld. Wij beschikken over een eigen ring tussen de datacenters, allen redundant gekoppeld middels 10Gbit verbindingen. We hebben contracten met meerdere nationale en internationale partijen welke internetverkeer kunnen leveren, zodat er altijd meerdere back-up verbindingen beschikbaar zijn.

Om je website of applicatie altijd online te houden, hebben we ons netwerk geschaald middels het 2N principe. Dit houdt in dat wanneer er in een maand pieken zijn die meer dan 50% van de totale capaciteit bevatten, we deze totale capaciteit zullen vergroten. Dit doen we zodat we altijd voldoende capaciteit kunnen leveren aan alle klanten, ook als deze plotseling vragen om meer capaciteit bij bijvoorbeeld onverwachte populariteit van een website of noodzakelijk grote migraties.

We beschikken op dit moment over drie datacenter locaties. Deze zijn redundant gekoppeld en maken geografische redundantie voor de meest kritische internet toepassingen mogelijk. Al deze datacenters zijn voorzien van 24x7 fysieke bewaking en ontoegankelijk zonder tussenkomst van Argeweb (aanmelding) en de bewaking ter plaatse. De drie datacenters waar wij staan, zijn Globalswitch, InterXion, Maincubes en XS4ALL Datacenter DC2.

Netneutraliteit: onbezorgd internetten

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens vier uitzonderingen benoemd. Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt, mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd.

Filevorming, invloed van televisie en waarborging WiFi capaciteit

Indien er een onverwacht hoge piek in het gebruik optreedt die afwijkt van de trend (bijvoorbeeld bij de onverwachte aankondiging van de troonswisseling), kan het voorkomen dat er (lokaal) congestie, filevorming in het internetverkeer, optreedt. Ook bij een verstoring in het netwerk kan er congestie optreden. Binnen het internetverkeer maken we echter geen onderscheid in verkeersstromen. Als er congestie optreedt, dan ondervindt iedereen dezelfde vertraging en zijn alle internetdiensten (bijv. browsen, e-mailen, streamen van video) op dezelfde manier vertraagd. Net als bij filevorming op de weg. In ons netwerk deel je je aansluiting tussen je huis en de wijkcentrale niet met andere klanten. We zetten de maximaal beschikbare bandbreedte op je aansluiting in om het verkeer van alle diensten te transporteren. De maximale internetsnelheid wordt beperkt door je contract of de maximaal beschikbare bandbreedte op je aansluiting.

Beveiliging van het internet en de apparatuur en diensten van de klant

Tegenwoordig kent het internet vele bedreigingen, zoals virussen, spyware, spam, pop-ups en andere gevaren. Een virusscanner is niet voldoende om al deze bedreigingen buiten te houden. Daarom beschermen wij onze klanten en het netwerk met een aantal extra beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn:

Blokkade van poorten 25, 135, 137, 138, 139, 445, 593

Internetdiensten en computers maken gebruik van zogenaamde poorten om met elkaar te praten. Elke poort heeft een nummer. Zo gebruikt het e-mailprogramma bijvoorbeeld poort 25 voor het versturen van een e-mail. Microsoft Windows gebruikt de NetBios poorten 25, 135, 137, 138, 445 en 593 om bestanden te delen met andere computers. Malware (zoals virussen, wormen en Trojan horses) gebruiken deze poorten echter ook om zich te verspreiden over het internet.

Voor jouw veiligheid en die van andere internetgebruikers blokkeren wij deze poorten volledig, zodat verspreiding van deze malware niet meer mogelijk is. We adviseren je om altijd door Microsoft ondersteunde Windows versies te gebruiken en deze regelmatig te updaten. Alleen dan zijn de bekende veiligheidslekken zoveel mogelijk gedicht.

Jouw aansluiting tijdelijk in quarantaine plaatsen

Als er misbruik wordt geconstateerd vanaf jouw aansluiting, veroorzaakt door bijvoorbeeld virussen, kunnen we jouw internettoegang blokkeren.

Bescherming tegen een Distributed Denial-of-Service (DDoS) aanval

Als er een DDoS-aanval vanaf internet op ons netwerk plaatsvindt, kunnen we ingrijpen door het kwaadaardige verkeer te onderscheppen. Daarbij kijken we naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermen we ons netwerk en verminderen we het risico op grootschalige dienstonderbreking voor alle klanten.

Tegengaan van ongevraagde berichten (spambestrijding)

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt wel meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. Jij, maar ook wij, hebben er groot belang bij dat we zorgen dat we deze spam zoveel mogelijk van het netwerkweren. Niet alleen voorkomen we daarmee dat jouw e-mailboxen snel vol raken, maar ook dat onze niet op de zwarte lijst komt (blacklisting) waardoor je als klant van ons geen e-mail meer kan versturen. We treffen daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan.

Als er spam vanaf jouw aansluiting wordt verstuurd, vaak buiten jouw medeweten om, kunnen wij je blokkeren en kan je geen mail meer versturen vanaf jouw aansluiting. Poort 25 (SMTP) wordt gebruikt door e-mailprogramma's als Outlook om e-mail te versturen. Deze poort wordt ook gebruikt door malware om spam te versturen. Om te voorkomen dat andere partijen ons op een blacklist zetten vanwege spam afkomstig van onze klanten, blokkeren wij een deel van het verkeer op poort 25. Poort 25 kan je daarom alleen gebruiken om connectie te maken met onze mailservers.

Naleving wettelijke verplichtingen

Tot slot zorgen we voor de uitvoering van wettelijke maatregelen. Wij zullen toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel ons daartoe dwingt. Zo waren in het verleden de websites en de IP-adressen die gebruikt werden door ThePirateBay geblokkeerd op last van een rechterlijke uitspraak.