Activeren Plesk licentie

Bekeken: 4849 keer - Laatste update: 13 Nov 2018
Indien u bij Argeweb een VPS heeft besteld met Plesk, dan dient u de Plesk licentie te activeren. In dit artikel staan de stappen beschreven hoe u de licentie activeert.

Stap 1: Inloggen op het Plesk Panel
U hebt een e-mail ontvangen van Argeweb met als onderwerp "Aan de slag met Virtuozzo”. Hierin staan uw gebruikersnaam, wachtwoord en het IP-adres. U dient in de URL-balk van uw browser het volgende in te typen:

https://[ipadres]:8443

(:8443 is de port waarmee u met Plesk verbindt)

Indien u certificaatmeldingen krijgt van uw browser, dan kunt u deze accepteren.
U kunt inloggen op het Plesk panel door uw gebruikersnaam en wachtwoord uit de e-mail van Argeweb te gebruiken. Vervolgens klikt u op "Log in”.

inloggen

U dient eerst de "End-User License Agreement" door te lezen en te accepteren. Vink "I agree the the terms of this license agreement” aan en klik op "Accept”.

Stap 2: configureren
U bent nu op een pagina waar u een aantal zaken dient in te vullen.

Bij "hostname” vult u een zelf gekozen naam in. Een suggestie is: plesk.domeinnaam.extensie
In de dropdown-box staat het IP-adres al goed geselecteerd.
Vervolgens verplaatst u het IP-adres van "Dedicated IP-addresses" naar "Shared IP addresses” door het IP-adres te selecteren en op "Shared > >" te klikken.
Tot slot voert u een wachtwoord naar keuze in. Wij adviseren hier het opgegeven wachtwoord uit de e-mail te gebruiken. Op die manier kunnen wij u ook in de toekomst ondersteunen wij eventuele technische vragen inzake uw Plesk licentie.

Stap 3: View Selector
U bent nu op de View Selector-pagina. Hier selecteert u "Commercial Web Hosting”. Daarna selecteert u als "Interface” ”Service Provider view”. U kunt "Offer premium commercial apps to your customers” uitvinken.

Stap 4: Gegevens
Op deze pagina kunt u uw gegevens invullen en daarna klikt u op "OK”.
Stap 5: License Management
U bevindt zich nu op het Licence Management console.
In de Virtuozzo-mail is een bijlage toegevoegd. Deze bijlage dient u lokaal op uw systeem op te slaan, bijvoorbeeld op uw bureaublad.
Op het console klikt u op "Install Key”:

install key

Vervolgens klikt u op "Bladeren” en selecteert u het .key-bestand dat u zojuist lokaal heeft opgeslagen op uw systeem. U dient beide boxen aan te vinken, zoals aangegeven in onderstaand plaatje en klik op "OK".

Gefeliciteerd! U heeft uw licentie binnen Plesk geactiveerd.
U kunt bovenin de blauwe balk op "Log out” klikken:Indien u er naar aanleiding van deze handleiding niet uitkomt, dan kunt u uiteraard tijdens kantooruren onze service desk bellen om u hierbij te ondersteunen. U kunt de service desk bereiken op 088 800 7500.

Plesk VPS keuze uit Plesk 10 of Plesk Unlimited.

Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,41!
Check mijn domein

Woordenlijst

De woordenlijst is een alfabetisch gerangschikte lijst met technische termen die in de artikelen voorkomen.

Support