Activeren Plesk licentie

Laatste update: 14 Jul 2020
Indien u bij Argeweb een VPS heeft besteld met Plesk, dan dient u de Plesk licentie te activeren. In dit artikel staan de stappen beschreven hoe u de licentie activeert.

Stap 1: Inloggen op het Plesk Panel
U hebt een e-mail ontvangen van Argeweb met als onderwerp "Aan de slag met Virtuozzo. Hierin staan uw gebruikersnaam, wachtwoord en het IP-adres. U dient in de URL-balk van uw browser het volgende in te typen:

https://[ipadres]:8443

(:8443 is de port waarmee u met Plesk verbindt)

Indien u certificaatmeldingen krijgt van uw browser, dan kunt u deze accepteren.
U kunt inloggen op het Plesk panel door uw gebruikersnaam en wachtwoord uit de e-mail van Argeweb te gebruiken. Vervolgens klikt u op "Log in.

inloggen

U dient eerst de "End-User License Agreement" door te lezen en te accepteren. Vink "I agree the the terms of this license agreement aan en klik op "Accept.

Stap 2: configureren
U bent nu op een pagina waar u een aantal zaken dient in te vullen.

Bij "hostname vult u een zelf gekozen naam in. Een suggestie is: plesk.domeinnaam.extensie
In de dropdown-box staat het IP-adres al goed geselecteerd.
Vervolgens verplaatst u het IP-adres van "Dedicated IP-addresses" naar "Shared IP addresses door het IP-adres te selecteren en op "Shared > >" te klikken.
Tot slot voert u een wachtwoord naar keuze in. Wij adviseren hier het opgegeven wachtwoord uit de e-mail te gebruiken. Op die manier kunnen wij u ook in de toekomst ondersteunen wij eventuele technische vragen inzake uw Plesk licentie.

Stap 3: View Selector
U bent nu op de View Selector-pagina. Hier selecteert u "Commercial Web Hosting. Daarna selecteert u als "Interface Service Provider view. U kunt "Offer premium commercial apps to your customers uitvinken.

Stap 4: Gegevens
Op deze pagina kunt u uw gegevens invullen en daarna klikt u op "OK.
Stap 5: License Management
U bevindt zich nu op het Licence Management console.
In de Virtuozzo-mail is een bijlage toegevoegd. Deze bijlage dient u lokaal op uw systeem op te slaan, bijvoorbeeld op uw bureaublad.
Op het console klikt u op "Install Key:

install key

Vervolgens klikt u op "Bladeren en selecteert u het .key-bestand dat u zojuist lokaal heeft opgeslagen op uw systeem. U dient beide boxen aan te vinken, zoals aangegeven in onderstaand plaatje en klik op "OK".

Gefeliciteerd! U heeft uw licentie binnen Plesk geactiveerd.
U kunt bovenin de blauwe balk op "Log out klikken:Indien u er naar aanleiding van deze handleiding niet uitkomt, dan kunt u uiteraard tijdens kantooruren onze service desk bellen om u hierbij te ondersteunen. U kunt de service desk bereiken op 085-0218861.Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein