Een extra IP-adres toekennen aan een CentOS 6 VPS

Bekeken: 1023 keer - Laatste update: 25 Sep 2018
Wanneer u een extra IP-adres voor uw VPS heeft aangeschaft, dient u het IP-adres nog aan de VPS toe te kennen. Dit kunt u doen door het volgen van onderstaande stappen.

U logt middels SSH in op uw VPS en voert onderstaand commando uit:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

Vervolgens bewerkt u het bestand "ifcfg-eth2" middels vi:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

In dit bestand vindt u "IPADDR=". De waarde achter het teken "=" past u aan naar het nieuwe IP-adres, waarna u het bestand opslaat. 

Tot slot dient een service network restart uitgevoerd te worden, waarna de wijziging actief zal zijn.


Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein

Woordenlijst

De woordenlijst is een alfabetisch gerangschikte lijst met technische termen die in de artikelen voorkomen.

Support