Een extra IP-adres toekennen aan een CentOS 6 VPS

Laatste update: 07 Aug 2020
Wanneer u een extra IP-adres voor uw VPS heeft aangeschaft, dient u het IP-adres nog aan de VPS toe te kennen. Dit kunt u doen door het volgen van onderstaande stappen.

U logt middels SSH in op uw VPS en voert onderstaand commando uit:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

Vervolgens bewerkt u het bestand "ifcfg-eth2" middels vi:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

In dit bestand vindt u "IPADDR=". De waarde achter het teken "=" past u aan naar het nieuwe IP-adres, waarna u het bestand opslaat. 

Tot slot dient een service network restart uitgevoerd te worden, waarna de wijziging actief zal zijn.
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,49
Check mijn domein