Vandaag staan we van 9:00 – 15:45 voor je klaar i.v.m. een bedrijfsbijeenkomst.

Harddisk uitbreiden CentOS 6

Laatste update: 07 Aug 2020
Op het moment dat u de upgrade op uw VPS pakket heeft doorgevoerd, heeft u ook meer schijfruimte gekregen.
Deze schijfruimte kunt u toekennen binnen uw VPS. Hiervoor doorloopt u de volgende handelingen.

Let op! Indien de partitie al is aangemaakt, kunt u de stappen overslaan en beginnen bij stap 5.

1. U controleert de huidige toegewezen ruimte.

df -h

Disk Free

2. U controleert vervolgens de huidige partities en de totale aanwezige ruimte (toegewezen inclusief niet toegewezen).
Op deze eerste regel ziet u de ruimte, in dit voorbeeld wordt hier 107,4 GB getoond. Er is dus ongeveer 60 GB nog niet toegewezen.

fdisk -l

Fdisk

3. Uit de eerdere stappen zien wij dat er nog 60 GB ruimte aanwezig is welke gepartitioneerd en vervolgens toegewezen kan worden, zodat deze ruimte gebruikt kan worden.
Om te beginnen moet een partitie aangemaakt worden, dit kunt u doen middels de fdisk tool.

Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen, hieronder wordt elk commando in volgorde getoond.

n ( new partition )
p ( primary )
3 ( we willen een 3e partitie aanmaken )
First cylinder: U gebruikt de default waarde
Last cylinder: U gebruikt de default waarde

t ( partition type )
3 ( we willen de type wijzigen van partitie 3 )
8e ( we willen de partitie wijzigen naar type Linux LVM )

w ( write, de wijziging opslaan )

Fdisk

4. De nieuwe partitie actief maken.

reboot

reboot

Een nieuwe partitie is aangemaakt. Om deze in gebruik te nemen dienen de Volume Group en de Logical Volume te worden uitgebreid. Dit doet u middels de volgende stappen: 

5. Eerst controleert u de naam van de Volume Group en de locatie van de Logical Volume

lvdisplay

lvdisplay

6. Met deze informatie kan de Volume Group en Logical Volume worden uitgebreid, de volgende commando's kunt u hiervoor gebruiken.

pvcreate /dev/sda3
vgextend VolGroup /dev/sda3
lvextend -l+100%FREE /dev/VolGroup/lv_root

Extenden.

De partitie is aangemaakt en toegewezen aan de Volume Group en de Logical Volume, de laatste stap en het updaten van het filesystem.

resize2fs /dev/VolGroup/lv_root

De nieuwe ruimte is nu volledig toegekend.

Resize2fs
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 3,99
Check mijn domein