Harddisk uitbreiden Ubuntu

Laatste update: 07 Aug 2020
Op het moment dat u de upgrade op uw VPS pakket heeft doorgevoerd, heeft u ook meer schijfruimte gekregen.
Deze schijfruimte kunt u toekennen binnen uw VPS. U volgt hiervoor de volgende handelingen:

Let-op! In dit artikel wordt uitgegaan van een standaard configuratie. De stappen/commando's kunnen afwijken indien u geen standaard configuratie heeft op de VPS. Verder raden wij aan deze stappen alleen zelf uit te voeren indien u basis kennis van Linux/Ubuntu heeft en ook enige ervaring met het werken middels SSH/command line.

1. U controleert de huidige toegewezen ruimte.

df -h

Diskfree

2. U controleert vervolgens de huidige partities en de totale aanwezige ruimte (toegewezen inclusief niet toegewezen ruimte).
Op de eerste regel ziet u de ruimte, in dit voorbeeld wordt hier 107,4 GB getoond. Er is dus ongeveer 60 GB nog niet toegewezen.

Fdisk list

3. Uit de eerdere stappen zien wij dat er nog 60 GB ruimte aanwezig is welke gepartitioneerd kan worden en vervolgens toegewezen kan worden.
Om te beginnen moet een partitie aangemaakt worden, dit kunt u doen middels de fdisk tool.

Een aantal stappen moeten gevolgd worden, hieronder wordt elk commando in volgorde getoond.

n ( new partition )
p ( primary )
2 ( we willen een 2e partitie aanmaken )
First sector: U gebruikt de default waarde
Last sector: U gebruikt de default waarde

t ( partition type )
2 ( we willen de type wijzigen van partitie 2 )
8e ( we willen de partitie wijzigen naar type Linux LVM )

w ( write, de wijziging opslaan )

Fdisk

4. De nieuwe partitie actief maken.

partprobe

Een reboot van de VPS kan ook.

Partprobe

Een nieuwe partitie is aangemaakt. Om deze in gebruik te kunnen nemen dienen de Volume Group en de Logical Volume te worden uitgebreid. De volgende stappen kunt u hiervoor uitvoeren.

5. Eerst controleert u de naam van de Volume Group en de locatie van de Logical Volume

lvdisplay

LVdisplay

6. Met deze informatie kan de Volume Group en Logical Volume worden uitgebreid, de volgende commando's kunt u hiervoor gebruiken.

pvcreate /dev/sda2
vgextend ubuntu-vg /dev/sda2
lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/root

Extenden

De partitie is aangemaakt en toegewezen aan de Volume Group en de Logical Volume, de laatste stap is het updaten van het filesystem.

resize2fs /dev/ubuntu-vg/root

De nieuwe ruimte is nu volledig toegekend.

Resize to Filesystem
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,49
Check mijn domein