Hostname aanpassen van uw VPS

Bekeken: 1551 keer - Laatste update: 25 Sep 2018
Het is mogelijk om de hostname van uw VPS aan te passen. U kunt dit doen door via SSH in te loggen op uw VPS en de volgende stappen te volgen. Om de huidige hostname van uw VPS te achterhalen gebruikt u het commando 'hostname'. De hostname van uw VPS zal nu worden getoond.

1. Open het bestand op de volgende locatie '/etc/sysconfig/network'. Dit kunt u openen met het commando 'vi /etc/sysconfig/network'
U vind hierin de regel 
HOSTNAME=
Achter 'HOSTNAME=' vult u de gewenste hostname in. Sla nu het bestand op.
Sysconfig

Sysconfig

2. Open nu het bestand op de locatie '/etc/hosts' dit doet u met het zelfde commando 'vi /etc/hosts'. In het bestand zoekt u de eerder weergegeven hostname en past deze aan naar de nieuwe hostname die u in stap 1 heeft ingevoerd. Sla de wijziging op.

Hosts

3. We gaan nu kijken welke hostname er terug komt als u het commando 'hostname' invoert. Als de eerder aangegeven stappen correct zijn doorlopen dan zal de hostname die u heeft ingevoerd worden getoond.

4. Als laatste stap gaan we met het commando '/etc/init.d/network restart' de netwerk service een herstart geven. Zodat we zeker weten dat de ingestelde hostname blijft bestaan als de server een herstart krijgt.

Network restart


Configureer een CentOS VPS.