Plesk back-up manager

Bekeken: 2902 keer - Laatste update: 11 Nov 2015

Middels het Plesk panel kunt u back-ups aanmaken van de configuratie van de Plesk server. Deze back-ups kunnen op een later moment weer terug geplaatst worden. Door de volgende stappen te volgen, kunt u back-ups aanmaken.
Let hierbij wel op dat de back-up ruimte van uw server in beslag zal nemen.

1. U logt in op uw Plesk panel ( https:// IP-adres :8443).

Inloggen plesk

2. U gaat naar Server.

Servertab Plesk

3. U gaat naar Backup Manager.

Backup manager Plesk

4. U klikt op het Back Up icoon.

Backup knop Plesk

5. U geeft aan hoe u de back up wilt aanmaken. Hier kan ook gekozen worden om alleen een back-up van de server configuratie te maken of inclusief content.

Backup instellingen Plesk

6. De back-up wordt vervolgens beschikbaar gesteld onder het tabblad Server Repository.

Saved backups Plesk

Indien u de back-up later wilt terug plaatsen, dan kunt u de hieronder aangegeven stappen verder volgen.

1. U kunt op de back-up naam klikken. Hier krijgt u de ‘restore optie’ te zien, hier klikt u op.

Restore backup Plesk

2. Het kan voorkomen dat er bestanden of configuraties al bestaan, u zult een dergelijke melding te zien krijgen. U kunt hier kiezen om door te gaan, u klikt hierbij op ‘Next >>’.

Restore Plesk

3. Als laatst kunt u aan geven op welke manier de back-up terug geplaatst moet worden.

Restore PleskEen .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein

Woordenlijst

De woordenlijst is een alfabetisch gerangschikte lijst met technische termen die in de artikelen voorkomen.

Support