Vandaag staan we van 9:00 – 15:45 voor je klaar
Vandaag zijn we gesloten

Update van Plesk werkt niet

Laatste update: 24 Jul 2020
Het kan voorkomen dat wanneer u een update van Plesk uitvoert deze mislukt en de volgende foutmelding naar voren komt "Access denied for user 'admin'@'localhost'"/'horde'@'localhost'/'pp_sb_db'@'localhost". 

In de upgrade log kunnen de volgende foutmelding worden getoond.

"Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES)"

"Access denied for user 'horde'@'localhost' (using password: YES)"

"Access denied for user 'pp_sb_db'@'localhost' (using password: yes)"

Dit wordt veroorzaakt door verkeerde gebruikersgegevens binnen MySQL. Op de locatie /root/.my.cnf kunt u het bestand terugvinden waar de gebruikersgegevens in gedefinieerd staan. Als deze niet correct zijn kan er geen dump worden gemaakt. Als deze gegevens niet correct zijn dan moeten deze worden aangepast. MySQL gebruikt de gegevens van het systeem zelf om de dump te maken. Als de gebruikersgegevens apart in het bestand zijn gedefinieerd dan dient het /root/.my.cnf bestand te worden aangepast. Een voorbeeld hoe dit bestand eruit dient te zien is als volgt.

/etc/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf 
SYSCONFDIR/my.cnf 
$MYSQL_HOME/my.cnf 
defaults-extra-file (The file specified with --defaults-extra-file=path, if any) 
~/.my.cnf

Als er in dit bestand een gebruikersnaam en wachtwoord staat wordt dit gebruikt om de dump te maken. Er dient te worden gezorgd dat de gegevens die hierin staan altijd correct zijn.

Wanneer u de verbinding naar MySQL zou willen testen gebruikt u het volgende commando:

"~# mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` psa"


Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 3,99
Check mijn domein