Verbinden naar database van buitenaf (MySQL op VPS)

Bekeken: 2788 keer - Laatste update: 25 Sep 2018
Wanneer u een verbinding wilt maken vanaf een andere locatie naar uw MySQL server op uw VPS dient u te controleren of de standaard poort (3306) open staat. Tevens dient MySQL ook de inkomende verbinding te accepteren. Wanneer u MySQL heeft geďnstalleerd volgens de standaard waardes, dan worden externe verbindingen niet geaccepteerd.

Via de volgende weg kunt u er voor zorgen dat u poort 3306 (standaard poort MySQL) open zet.

- U verbind naar uw VPS via SSH.
Dit kunt u doen door gebruik te maken van Putty.

- Wanneer u bent ingelogd voert u de volgende commando’s in:

iptables -A Public -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT

service iptables save

service iptables reload

Nu zijn de aanpassingen gemaakt in de firewall.

- In het bestand ‘/etc/my.cnf’ dient u aan te geven op welke poort MySQL server te vinden is. Het bestand opent u met het volgende commando:

vi /etc/my.cnf

Het bestand dient de volgende regel te bevatten:

port = 3306

- Herstart de MySQL service met het commando:

service mysqld restart

U kunt nu de rechten instellen voor een database, zodat een betreffende gebruiker een verbinding kan maken naar de opgegeven database.

- Log eerst in als admin om de rechten in te kunnen stellen:

mysql –u root –p

Nu geeft u de rechten aan een database.

mysql> GRANT ALL ON DATABASENAAM.* TO USER@'%' IDENTIFIED BY ‘WACHTWOORD';

DATABASENAAM= de naam van de database
USER= de MySQL gebruiker
WACHTWOORD= Het wachtwoord wat nodig is om toegang te krijgen.


Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein

Woordenlijst

De woordenlijst is een alfabetisch gerangschikte lijst met technische termen die in de artikelen voorkomen.

Support