Vandaag staan we van 9:00 – 15:45 voor je klaar i.v.m. een bedrijfsbijeenkomst.

Verbinden naar database van buitenaf (MySQL op VPS)

Laatste update: 07 Aug 2020
Wanneer u een verbinding wilt maken vanaf een andere locatie naar uw MySQL server op uw VPS dient u te controleren of de standaard poort (3306) open staat. Tevens dient MySQL ook de inkomende verbinding te accepteren. Wanneer u MySQL heeft geïnstalleerd volgens de standaard waardes, dan worden externe verbindingen niet geaccepteerd.

Via de volgende weg kunt u er voor zorgen dat u poort 3306 (standaard poort MySQL) open zet.

- U verbind naar uw VPS via SSH.
Dit kunt u doen door gebruik te maken van Putty.

- Wanneer u bent ingelogd voert u de volgende commando’s in:

iptables -A Public -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT

service iptables save

service iptables reload

Nu zijn de aanpassingen gemaakt in de firewall.

- In het bestand ‘/etc/my.cnf’ dient u aan te geven op welke poort MySQL server te vinden is. Het bestand opent u met het volgende commando:

vi /etc/my.cnf

Het bestand dient de volgende regel te bevatten:

port = 3306

- Herstart de MySQL service met het commando:

service mysqld restart

U kunt nu de rechten instellen voor een database, zodat een betreffende gebruiker een verbinding kan maken naar de opgegeven database.

- Log eerst in als admin om de rechten in te kunnen stellen:

mysql –u root –p

Nu geeft u de rechten aan een database.

mysql> GRANT ALL ON DATABASENAAM.* TO USER@'%' IDENTIFIED BY ‘WACHTWOORD';

DATABASENAAM= de naam van de database
USER= de MySQL gebruiker
WACHTWOORD= Het wachtwoord wat nodig is om toegang te krijgen.
Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 3,99
Check mijn domein