Berichtregels aanmaken

Bekeken: 1863 keer - Laatste update: 17 Apr 2019

In het ECP panel (Exchange Control Panel) van de dienst Hosted Exchange 2010 kunt u acties automatisch laten uitvoeren. Voor dergelijke acties kunt u berichtregels aanmaken.
Hieronder worden stappen aangegeven welke u kunt volgen om een berichtregel aan te maken middels het Exchange Control Panel.

1. U logt in op het Exchange Control Panel (https://www.exchange2010.nl/ecp met het 'administrator@' account).

Inloggen Exchange Control Panel

2. U gaat naar E-mailbeheer.

E-mailbeheer

3. U klikt op Nieuw.

Nieuwe regel

4. U kunt nu kiezen welke handeling u als regel wilt aanmaken.

Regel kiezen
5. Naar aanleiding van uw keuze kan er om input gevraagd worden, u geeft deze op.

Input opgeven

6. U geeft op wat er moet gebeuren met de door u aangegeven invoer.

Input opgeven

7. U geeft aanvulling op de optie welke u heeft gekozen.

E-mailadres opgeven

8. U slaat de regels op.

Bericht regel opslaan


Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein

Woordenlijst

De woordenlijst is een alfabetisch gerangschikte lijst met technische termen die in de artikelen voorkomen.

Support