3 jaar na certificering; Wat betekent ISO9001 voor Argeweb?

Een informatiepagina op de website, een mooi logo op het briefpapier en een ingelijst certificaat prominent aan de muur. ISO 9001; het is meer dan een papiertje. Maar wat betekent het nou echt voor onze organisatie?

ISO 9001, de norm waarbij klanttevredenheid centraal staat. De directie van Argeweb was in 2009 trots op haar organisatie, de diensten en de dienstverlening. De vraag naar een ISO 9001 gecertificeerde hostingpartij nam toe. Een goed moment om de klantgerichte werkwijze van Argeweb vast te leggen met en te bekrachtigen door een ISO 9001 certificaat. Er kon toen alleen een inschatting gemaakt worden van wat het ISO 9001 certificaat voor Argeweb zou gaan betekenen. Termen als kwaliteitsmanagementsysteem, klanttevredenheid meten, structuren en kennis binnen de organisatie vastleggen, processen en werkinstructies schrijven, audits en de continue verbetercyclus van Deming zijn toen vast en zeker voorbij gekomen. Dit jaar, 2012, het jaar van de hercertificering, kan pas echt bepaald worden wat het certificaat voor Argeweb betekent.

ISO 9001 gecertificeerd zijn betekent voor Argeweb structuur. Structuur die nu doorklinkt in alle hoeken van de organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt om te beginnen voor structuur van documenten. Binnen het handboek zijn alle belangrijke documenten, zoals beleidsstukken, processen en werkinstructies, organigrammen, projecten en afdelingsnotulen, eenvoudig terug te vinden door iedereen. Verder zorgt het voor structuur in de dagelijkse gang van zaken en uiteraard brengt het kwaliteitsmanagementsysteem structuur ons hoe wij onze diensten en dienstverlening continu blijven verbeteren.

ISO 9001 gecertificeerd zijn betekent voor Argeweb ook een klankbord. Bij vraagstukken van alle niveaus kan de norm een klankbord zijn voor de beslissing die je neemt. Dit kan gaan over een vraag die een klant bij de service desk neerlegt of over strategische vraagstukken die op directieniveau ter sprake komen. Het vormt een prettige terugvalbasis voor iedereen binnen de organisatie.

ISO 9001 gecertificeerd zijn betekent voor Argeweb trots. De directie van Argeweb is openlijk trots op haar kwaliteitsmanagementsysteem, hoe het past binnen de organisatie en opgenomen wordt door haar medewerkers. Verder is Argeweb trots dat het dit jaar al drie jaar, op eigen kracht, is gecertificeerd.

Bovenal betekent ISO 9001 gecertificeerd zijn voor Argeweb de interne organisatie dusdanig op orde hebben dat klanttevredenheid altijd centraal wordt gesteld. Communicatie, systemen, procedures, beslissingen en werkwijzen, ze zijn allemaal ingericht om de klant zo goed mogelijk te bedienen en hierin voortdurend te verbeteren. Vol vertrouwen en trots gaan we de hercertificeringsaudit in december en de komende 3 jaar tegemoet.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *