Virtuozzo migreren naar Plesk Onyx

Bekeken: 943 keer - Laatste update: 14 Jan 2019

Dit artikel beschrijft hoe een migratie van een Virtuozzo VPS naar het Argeweb Cloud-platform, met daarop Plesk Onyx ge´nstalleerd, uitgevoerd kan worden. Hiervoor kan de Plesk Migrator tool worden gebruikt.

Welke data wordt gemigreerd?

Met Plesk Migrator is het mogelijk om data vanaf een bronserver naar een server met de nieuwste Plesk-versie over te zetten. Onder deze data vallen service plans, subscriptions, alsook alle domeinnamen en andere gegevens die hierbij horen. Hierbij kan gedacht worden aan websites, mailboxen, databases en andere onderliggende diensten.

Reseller- en klantaccounts die geen domeinnamen bevatten zullen niet worden overgezet. Ook specifieke serverinstellingen, zoals de gebruikte PHP-versie, Fail2Ban-, ModSecurity- en firewall instellingen, zullen niet worden gemigreerd.

Voorbereiding

Zowel de bronserver als de nieuwe server moeten volledig bereikbaar zijn. Ook moet op de nieuwe server Plesk Onyx ge´nstalleerd zijn. Om de Plesk Migrator tool op de nieuwe server te installeren, wat vanuit de Plesk interface gedaan kan worden, dienen de volgende stappen te worden gevolgd:

1.Log in als administrator op het Plesk-paneel van de nieuwe server

2. Ga naar Tools & Settings > Updates & Upgrades > Add/Remove Components.

3. Klik het selectieveld naast Plesk Migrator open en selecteer Install.

4. Klik op de blauwe Continue knop om door te gaan en wacht tot het installatieproces is voltooid.

5. Klik op OK om af te ronden.

Migreer alle data

Als alle bovenstaande stappen tot nu toe zijn gevolgd kan de migratie gestart worden door de onderstaande stappen te volgen:

1. Log in als administrator in de Plesk omgeving van de nieuwe server.

2. Klik links in het menu op Extensions > Plesk Migrator > Go To Extension > Start a New Migration.

Nieuwe migratie starten naar Argeweb Cloud

3. Selecteer Plesk bij Panel type.

4. Geef de volgende instellingen op:

- Het IP-adres van de oude server bij Address

- (Plesk for Linux) Het de gebruikersnaam en het wachtwoord van de oude server op. Ook moet de SSH port worden opgegeven. Deze is standaard ingesteld op 22.

- (Plesk for Windows) Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van het ingebouwde administrator-account op, van zowel de oude- als de nieuwe server.

- Achter Temp directory staat het standaard pad ingesteld dat zal worden gebruikt voor de migratie. Deze kan op zijn standaard instelling gelaten worden. Let op: er moet voldoende vrije schijfruimte op de oude server aanwezig zijn.

5. Klik vervolgens op Prepare Migration om het migratieproces te starten. Plesk Migrator zal nu proberen alle informatie op te halen over de verschillende domeinnamen, subscriptions, accounts en hostingpakketten op de oude server. Let op: Als de connectie faalt, dubbelklik dan op de informatie van de oude server. Hieruit kan opgemaakt worden waarom de verbinding niet kon worden gelegd.

6.Op het scherm kan gekozen worden op welke manier de migratie uitgevoerd moet worden. Dit kan op de volgende manieren worden gedaan:

Via Subscription: Zodra een subscription wordt gemigreerd zal het daarbij behorende klant- of reselleraccount automatisch mee worden gemigreerd. Ook het hosting plan waar de subscription gebruik van maakt zal mee gemigreerd worden.

Via Customer/Reseller: Als per klant of reseller een migratie wordt uitgevoerd, zullen alle subscriptions van het betreffende account automatisch mee worden gemigreerd. Let echter op dat het migreren van een reseller er niet voor zal zorgen dat klantaccounts mee worden gemigreerd die onder deze reseller vallen. Zodra de reseller en de daarbij behorende klantaccounts handmatig worden geselecteerd, zal deze hiŰrarchie mee worden gemigreerd.

Via Hosting Plan: Met deze optie zullen alle subscriptions mee worden gemigreerd die gebruik maken van het betreffende hostingpakket. Als deze onder een reseller valt, zal de reseller automatisch mee worden gemigreerd, inclusief alle subscriptions die het betreffende hostingpakket gebruiken en de daarbij behorende klantaccounts.

Migreer uw abonnement

7. Selecteer de diensten die moeten worden gemigreerd. Hierbij kan gekozen worden voor mail, websitebestanden en databases. Zorg dat deze in het rechter selectieveld komen om gemigreerd te worden. Alles dat in het linker selectieveld staat zal niet worden gemigreerd.

8. Als voor de Subscription optie is gekozen, wat we in dit voorbeeld zullen doen, kan naast Subscription Owner een nieuwe eigenaar worden gekozen. Hierbij kan worden gekozen tussen het kopiŰren van het gebruikersaccount. Zodra deze op de nieuwe server nog niet bestaat zal deze worden aangemaakt. Ook kan er handmatig een nieuw account op de nieuwe server worden opgegeven, bijvoorbeeld Administrator.

9. Klik op de blauwe Migrate knop en laat het migratieproces vervolgens zijn gang gaan.

10. Plesk zal nu een aantal controles uitvoeren en aan de hand hiervan aandachtspunten aankaarten. Het is aan te raden om gevonden problemen te verhelpen alvorens met de migratie te beginnen. Klik vervolgens op Refresh om de controles opnieuw uit te voeren. Zodra de problemen weg zijn gewerkt kan worden geklikt op Start Migration. De data wordt nu gemigreerd.

Migratie starten

11. Als nog meer subscriptions gemigreerd moeten worden, ga dan terug naar stap 6. Als dit niet niet nodig is, klik dan op Finish Migration. Deze optie kan op de Plesk Migrator plugin-pagina gevonden worden, welke met stap 2 kan worden gevonden.

12. Zet via de persoonlijke Mijn Argeweb-omgeving de relevante DNS-records van de betreffende domeinnamen om naar het IP-adres van de nieuwe server. Zo wordt ervoor gezorgd dat de websites op de nieuwe server vanaf dat moment worden aangeroepen.

De migratie van Virtuozzo naar Plesk Onyx op Argeweb Cloud is nu voltooid.Een .nl domein registreren? Eerste jaar slechts 0,95!
Check mijn domein